• [?]

Lost d.o.o.

VELEPRODAJA INFORMATIČKE OPREME

Roline kvaliteta

ROLINE – Razlika je u kvaliteti !


ROLINE proizvodi namjenjeni su za profesionalne korisnike i bitno se razlikuju u kvaliteti od usporedivih proizvoda koji se koriste u IT okruženju.
Visoka kompatibilnost u kombinaciji sa ostalim proizvodima je više nego izvrsna.
ROLINE proizvodi sukladni su normama i direktivama koje su propisane u EU, kao npr. CE, ErP, RoHS i REACH. Specifikacije, razni standardi i tehnologije izrade strogo se provode i slijede.

Kvalitetna zaštita
Roline kabel

Roline kvalitetan kabel

Loša zaštita
Jeftini kabel

Nekvalitetan kabel

Razlike izmedu ROLINE i ostalih standardnih proizvoda
Primjeri i objašnjenja nekih kategorija proizvoda:

USB KABELI

ROLINE USB kabeli

• podatkovne žice sukladne su sa AWG28* standardom
• naponske žice sukladne su sa AWG24* standardom
• izrada od krutog bakra
• zaštita od folije i bakrenog pleta nastaje zaštite sa pokrivenošcu većom od 65%

Jeftini USB kabeli

• podatkovne žice sukladne su sa AWG30* standardom ili lošije
• naponske žice sukladne su sa AWG30* standardom ili lošije
• materijal koji se upotrebljava je legura
• zaštita od folije i pletenog štita legure daje pokrivenost od 30% ili je potpuno bez zaštite

Posljedice upotrebe jeftinih kabela

• gubitak podataka zbog loših električnih karakteristika žica
• već i na kratkim udaljenostima moguć je prekid protoka podataka zbog poremećaja u prijenosa signala radi prevelikoga otpora žica
• zbog loše izolacije dolazi do visoke osjetljivosti te smetnjama u prijenosu podataka

STANDARDNI KABELI
(CENTRONICS, RS 232, VGA, AUDIO+VIDEO)

ROLINE standardni kabeli

• podatkovne žice sukladne su sa AWG28* standardom
• izrada od krutog bakra
• zaštita se sastoji od folije sa odvodnom žicom i, ovisno o tipu, od dodatne zaštite od tankog pletenastog bakra i zaštićenog priključka kućišta

• kontakti konektora su pozlaćeni

Jeftini standardni kabeli

• podatkovne žice sukladne su sa AWG30* standardom ili lošije
• materijal koji se upotrebljava je legura
• zaštita se sastoji od folije bez odvodne žice i pletenaste zaštite, konektor kućišta nije zaštićen

• kontakti konektora nisu pozlaćeni

Posljedice upotrebe jeftinih kabela

• gubitak podataka zbog loših električnih karakteristika žica
• već na kratkim udaljenostima moguć je prekid protoka podataka zbog poremećaja u prijenosu
signalu zbog prevelikoga otpora žica
• zbog loše izolacije dolazi do visoke osjetljivosti te smetnjama u prijenosu podataka
• mala izdržljivost kontakata

SVGA KABELI
(ZA VISOKU REZOLUCIJU)

ROLINE SVGA kabeli

• RGB žice napravljene su od koaksijalnog kabela (75 Ohm)

• podatkovne žice sukladne su AWG28* standardu i ovisno o kabelu ima ih od 7 do 9

• napravljene su od krutog bakra
• zaštita od folije i bakrene odvodne žice sa zaštičenim kućištem konektora

• kontakti konektora su pozlaćeni

Jeftini SVGA kabeli

• za RGB signal ne upotrebljavajse koaksijalni kabel

• podatkovne žice sukladne su sa AWG30* standardom ili lošije
• napravljene su od celika sa tankim premazom bakra (CCS)

• zaštita od folije bez pletenaste žice i/ili nema zaštitu za konektor kućišta

• kontakti konektora nisu pozlaćeni

Posljedice upotrebe jeftinih kabela

• loša slika i na kratkoj udaljenosti zbog loših električnih karakteristika podatakovnih žica, te nedostatka RGB koaksijalnog kabela

• nije moguća sinkronizacija cak i na kratkim udaljenostima zbog poremecaja podatkovnog signala (signal zbog prevelikog otpora)

• zbog loše izolacije dolazi do visoke osjetljivosti te smetnji u prijenosu slike
• izdržljivost kontakata nije stabilna pa dolazi do povremenog ili potpunog prekida protoka podataka

HDMI KABELI ZA VISOKU REZOLUCIJU

ROLINE HDMI kabeli

• 5 podvojenih uparenih i zaštičenih žica
• 4 žice zadovoljavaju AWG 30* do AWG 24* (ovisno o dužini kabela)

• napravljeni su od krutog bakra

• zaštita od folije i bakrene žice sa zašticenim kucištem konektora

• kontakti konektora su pozlaceni

Drugi HDMI kabeli

• nema uparenih prepletenih žica
• podatkovne žice sukladne su AWG30* standardu
• materijal koji se upotrebljava je CCS = celik prekriven tankim bakrenim slojem

• zaštita od folije bez pletenaste žice i/ili zaštite uopće nema

• kontakti konektora nisu pozlaćeni

Posljedice upotrebe drugih HDMI kabela

• nemogućnost prijenosa podataka i na kratkim udaljenostima zbog loših karakteristika žica

• zbog loše izolacije dolazi do visoke osjetljivosti te smetnji u prijenosu podataka
• izdržljivost kontakata nije stabilna, pa dolazi do povremenog prekida ili potpunog prekida protoka podataka

MREŽNI KABELI

ROLINE mrežni kabeli

• kabel je testiran od strane GHMT instituta u Njemačkoj i zadovoljava sve Cat. norme

• izrađeni su od krutog bakra
• RJ-45 konektor napravljen je od 50 μm zlata (pozlaćeno)

Drugi mrežni kabeli

• kablovi ne zadovoljavaju niti jednu normu i nisu testirani

• napravljeni su od aluminija sa tankim premazom bakra (CCA)

• RJ-45 konektori napravljeni su od 3 μm zlata (pozlaćeno)

Posljedice upotrebe drugih mrežnih kabela

• prijenos podataka od 100/1000 Mbps nije ostvariv
• nakon više presavijanja kabela, zbog neelastičnosti materijala dolazi do prekida i gubitka prijenosa podataka

• izdržljivost kontakata nije stabilna, pa dolazi do povremenog prekida ili potpunog prekida protoka podataka

NAPONSKI KABELI

ROLINE naponski kabeli

• žice zadovoljavaju presjek od 0.75mm2 (standardni presjek za kablove do 2m dužine)

• napravljeni su od licnastoga bakra
• kablovi zadovoljavaju smjernice i norme o sigurnosti opreme (testirani na 10A)

Drugi naponski kabeli

• žice zadovoljavaju presjek od 0.1 - 0.2mm2 (na 2m dužine)

• kablovi ne zadovoljavaju smjernice i norme sigurnosti opreme jer nisu testirani

Posljedice upotrebe drugih naponskih kabela

• postoji velika mogućnost od pregrijavanja kabela ukoliko se spoji sa snažnim uređajem
• više od 1A potrošnje energije

* AWG standard - manji broj znači veći presjek vodiča